media
11.12.2016

Phượt trải nghiệm vs Phượt thành tích

Có thể nhiều bạn sẽ lần đầu nghe tới 2 khái niệm này, vì thật ra trước đây chẳng ai quan tâm đến phượt là gì, nhưng thời gian qua phong trào đi phượt đã lan ra rất mạnh mẽ trong giới trẻ, nó trở thành một trào lưu và ai ai cũng muốn đi phượt. Từ đó, một bộ phận không nhỏ bạn trẻ đã làm biến tướng cái gọi là "Phượt", và cũng từ đây đã xuất hiện 2 trường phái: Phượt trải nghiệm (PTN) và phượt thành tích (PTT). Hai trường phái này khác nhau thế nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích.

Đọc thêm
11.12.2016
Phượt trải nghiệm vs Phượt thành tích