media
12.09.2015

Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các hướng bắc, độ từ thiên và tọa độ

Một số người cứ nghĩ đơn giản là hướng Bắc cũng như các hướng khác, chỉ có một hướng mà thôi. Nhưng thực tế, chúng ta có 3 hướng Bắc:

Đọc thêm
12.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các hướng bắc, độ từ thiên và tọa độ