media
16.09.2015

Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các thế đất và những đường đặc biệt

Những hình ảnh dưới đây là những thí dụ cho chúng ta thấy về sự khác nhau của các kiểu địa thế và vòng cao độ

Đọc thêm
16.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các thế đất và những đường đặc biệt
16.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Vòng cao độ
12.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các hướng bắc, độ từ thiên và tọa độ
06.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Đọc và sử dụng bản đồ