media
01.08.2016

[KINH NGHIỆM PHƯỢT] CHỚ DẠI MÀ ĐI PHƯỢT ĐÔNG NGƯỜI

Kinh nghiệm này chỉ cần sau 1 - 2 chuyến đi là các bạn có thể nhận ra, tuy nhiên những bạn mới, những người còn bỡ ngỡ và chưa hình dung đi "phượt" là như thế nào thì lại rất hào hứng, vì cứ suy nghĩ "đông là vui". Nhưng đông chưa chắc vui.

Đọc thêm
01.08.2016
[KINH NGHIỆM PHƯỢT] CHỚ DẠI MÀ ĐI PHƯỢT ĐÔNG NGƯỜI