media
06.09.2015

Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Đọc và sử dụng bản đồ

Từ ngàn xưa, ông cha ta đi lại trên những đoạn đường xa, thám hiểm những vùng đất mới... Họ phải học cách nhận biết các cảnh quan chung quanh, cảm nhận các hướng gió, nhìn lên các chòm sao, ghi nhận vị trí của mặt trời, mặt trăng ... Những hiểu biết đó giúp họ không bị thất lạc. Tuy nhiên, đã có rất nhiều người ra đi và không bao giờ quay lại.

Đọc thêm
06.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Đọc và sử dụng bản đồ