media
16.09.2015

Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các thế đất và những đường đặc biệt

Những hình ảnh dưới đây là những thí dụ cho chúng ta thấy về sự khác nhau của các kiểu địa thế và vòng cao độ

Đọc thêm
16.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các thế đất và những đường đặc biệt
16.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Vòng cao độ
12.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Các hướng bắc, độ từ thiên và tọa độ
06.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Đọc và sử dụng bản đồ
03.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Trang bị khi di hành
01.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Di hành với ba lô
26.08.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Những điều cần biết khi di hành
11.08.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Di hành dã ngoại
19.05.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Kiến thức về thiên nhiên
19.10.2014
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Rèn luyện sức khỏe