media
19.10.2014

Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Chuẩn bị tinh thần

Các bạn là những người đang chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm, khám phá những vùng đất mới, hoang vu xa lạ. Các bạn đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch sinh thái ở một vùng mà bạn biết rất mơ hồ qua một số thông tin nghèo nàn.

Đọc thêm
19.10.2014
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 1: Chuẩn bị - Chuẩn bị tinh thần