media
16.09.2015

Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Vòng cao độ

Trên một bản đồ vùng đồng quê hay vùng hoang dã, các bạn có thể tìm thấy những đường vòng màu nâu, trên đó có đánh số, đó là đường bình độ, có nghĩa là những điểm nào nằm trên cùng một con đường này đều có độ cao bằng nhau.

Đọc thêm
16.09.2015
Sinh tồn nơi hoang dã - Chương 2: Bản đồ và phương hướng - Vòng cao độ